Direct naar:

 

  

Onze doelstelling:

 

SCSS heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en wel met name door: Op een creatieve wijze stimuleren en ondersteunen in het ontwikkelen van eigen mogelijkheden en het benutten van kansen en talenten in veilige en gezonde omstandigheden; en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaarstellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. SCSS heeft geen winstoogmerk.

 

Gegevens:

KvK: 555 94 220

Bezoekadres:

Batavierenstraat 15-35

3034 JH Rotterdam

Postadres:

Postbus  29007

3001 GA Rotterdam

 

 

Contact:

info@scss.eu

 

 

 

Wilt u graag een link op deze pagina? Mail ons.

© copyright 2012 SCSS

SCSS.EU

STICHTING CREATIVE SOCIAL SUPPORT

Wat doen wij:

Om onze doelstellingen te behalen trachten wij verschillende projecten op een creatieve sociale wijze uit te voeren en/of te ontwikkelen op een niet commerciële basis. Daarnaast streven wij in Nederland naar een bevolking zonder problematische schulden en voldoende now-how om zich op een verantwoorde wijze financieel staande te kunnen houden. Wij zijn gevestigd in “De Batavier”  te Rotterdam, op een steenworp afstand van het station Rotterdam-Centraal en in de buurt van alle soorten openbaarvervoer.

 

Wilt u informatie? Samenwerking? Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons mailen of bellen. 

CREATIEVE SOCIALE ONDERSTEUNING VOOR “ONZE MAATSCHPPPIJ”

(Schuld)hulpverlening

Budgettrainingen

Welzijnsprojecten

Educatie

Kunststimulering

Creative Social Support

(toekomstige) PROJECTEN